ploegregelement

European Ploughing Association B.O.P. Belgisch oldtimer ploegen

 

 

Officiële regels voor old-timer wentelploegen (versie oct.2015)Europese Norm

 

 

1 Trekker

Het trekkermodel moet in productie geweest zijn voor 31 december 1959

 

2 Ploeg

- Wentelploegen in productie voor 31 december 1959

-ploeglichaam en risters zoals destijds bij de productie ontworpen.

- Voorscharen,schijfkouters en 1-delige risterverlengstukken zijn toegelaten.

- Hulpmiddelen die de geploegde sneden kunnen beïnvloeden zijn

NIET toegelaten.

- Hydraulische uitrustingen zijn niet toegelaten.(topstangen…enz.)

- Het ploeglichaam mag op en neer verstelbaar zijn doch mag niet uit ploegpositie geplaatst worden.

 

3 Tijdsgebruik

- openingsvoor 20 minuten. (2 strafpunten per minuut over-tijd)

- 40 minuten jurering openingsvoor.(ondertussen mag de merkstreep voor de geer getrokken worden.

- 4 uur om het perceel af te werken,10 strafpunten per minuut overtijd.

- 15 minuten extra indien er een “cast-off” moet getrokken worden.

 

4 Opening

Wordt uitgereden met het achterste ploeglichaam naar rechts,naar het buurperceel met hoger nummer uitgeploegd.Slechts 1 voor zichtbaar

Men mag 3 richtpalen gebruiken

1 persoon (die voor de trekker loopt) mag hierbij helpen.

 

5 Aanstorting

Wordt naar links uitgeploegd,naar het buurperceel met lager nummer.

De “kroon” bestaat uit 8 of 9 voren.

 

6 Ploegdiepte

Tussen 16 en 20 cm.

Afwijking van 2 cm naar boven en beneden is toegestaan.

De gewenste diepte moet bereikt zijn na 4 gangen.

 

7 Geer.

Bij het ploegen van de geer wordt er steeds op de derde wendakker gedraaid.Meer dan één traktor- en ploeglengte achteruitrijden is

niet toegestaan

 

8 Derde wendakker

Bij de aanstorting op de geer moet de eerste voor recht,strak en zichtbaar zijn.

Zo weinig mogelijk oneffenheden bevatten en alle grond afgesneden zijn.

Derde wendakker :16 voren + 1.50 m(ongeploegd) breed

8 Eindvoor

De eindvoor moet recht zijn en evenwijdig met de beginvoor van de buurman.

Zij moet parallel op 1.50 m van de beginvoor van de buurman liggen.

(beginvoor buurman = rechte tussen de perceelnummers van diens perceel)

 

 

 

9 Algemeen

Platwalsen van voren of merkstrepen is niet toegestaan

Leegrijden is niet toegestaan

Geploegde sneden aanraken is verboden

Gebruik van GPS,laser of andere electronische toestanden is taboe.

Enkel de deelnemer mag zijn perceel opkuisen (stenen ,stro….)

De bewijslast van de ouderdom van trekker en/of ploeg ligt bij de deelnemer

Elke discussie of twist met mededeelnemers of juryleden kan bestraft worden

(20 strafpunten)

 

10 Veiligheid

Passagiers worden niet toegelaten

 

11 Strafpunten

Platwalsen aanraken geploegde sneden : --------------- 5 punten

Diepteafwijking : -------------------------------------- 2 punten per cm

Leeg rijden : ------------------------------------------- 10 punten

Tijdsoverschrijding : ----------------------------------- 2 punten per minuut (openingsvoor)

10 punten per minuut (totaaltijd)

Afwijking van 1.50 m 0-5 cm : --------------------- 0 punten

5 – 10 cm : -------------- 10 punten

10 – 15 cm :--------------- 15 punten

Meer :-------------------- 20 punten

Meer of minder dan 16 voren op de derde wendakker : 5 punten/voor

12 Puntentoekenning

Openingsvoor recht,gelijkmatig ,volledig afgesneden,proper .. 20 punten

Aanstorting eerste voor netjes ingelegd,eenvormig,gelijkmatig 20 punten

De Voren recht,proper,goede diepte,horizontale bodem… 20 punten

Geploegde sneden goed aansluiting geen putten 20 punten

Voren eenvormig in hoogte en breedte 20 punten

Bedekking groen en stoppels 20 punten

Aanstorting op geer recht,zichtbaar,geen oneffenheden 20 punten

eindvoor vlak proper recht en op exact 1.5 m van buur 20 punten

In en uitzetten 20 punten

Rechtheid ,strakheid (in alle onderdelen) * 20 punten

Algemene indruk van het gehele ploegwerk 20 punten

--------------

Totaal 220 punten

 

*De rechtheid en strakheid wordt 5 maal beoordeeld.(opening,aanstorting

De voren,aanstorting op de geer,eindvoor) telkens op 20 punten en de som van al deze quoteringen wordt gedeeld door 5.

 

Het is de jury toegestaan ,gelet op de ervaring van de deelnemers, bepaalde artikels of (straf)punten aan te passen.

Indien zo,moet dat wel voor de wedstrijd ,tijdens de briefing ,duidelijk gesteld worden.

 

Perceelafmetingen :

Geerploegen : 75 m lang voor 1 scharen : 12m en 17 m breed

.voor 2 scharen : 16 m en 22 m breed

 

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

 

Officiële regels voor old-timer rondgaand ploegen( versie maart 2015)

 

1 Trekker

De trekkers moeten in productie geweest zijn voor 31 december 1959 ,classics

voor 1970

2 Ploeg

- alle getrokken ploegen zijn toegelaten

- gedragen ploegen moeten in productie geweest zijn voor 31 dec 1959

- ploeglichaam zoals destijds bij de productie ontworpen.

- Voorscharen,schijfkouters en 1-delige risterverlengstukken zijn toegelaten

- Hulpmiddelen die de geploegde sneden kunnen beïnvloeden zijn

NIET toegelaten.

- Hydraulische uitrustingen zijn niet toegelaten.(topstangen…enz.)

- Het ploeglichaam mag op en neer verstelbaar zijn doch mag niet uit ploegpositie geplaatst worden.

 

3 Tijdsgebruik

- openingsvoor 20 minuten. (2 strafpunten per minuut over-tijd)

- 40 minuten jurering van de openingsvoor

- na beoordeling openingsvoor nog 4 uur voor afwerking perceel.

(10 strafpunten per minuut over-tijd)

 

4 Opening

Dubbele opening ,alles volledig afgesneden.

Deze kan gereden worden als volledig zuivere of als dubbele opening met een . losse reep grond.

De uitgeploegde grond mag NIET platgereden worden.

Er mogen 3 richtpaaltjes gebruikt worden.

1 persoon (die voor de trekker loopt)mag daarbij helpen.

 

5 Aanstorting

Bestaat uit 11 of 12 voren (kroon)

Hierna wordt er verder geploegd bij de buurman “hoger nummer”

 

6 Ploegdiepte

De gewenste ploegdiepte wordt tijdens de briefing bekendgemaakt.

Afwijking van 2 cm naar boven en beneden is toegestaan.

De gewenste diepte moet bereikt zijn na 2 omgangen.en aangehouden worden tot aan de laatste 8 voren.

 

7.Aansluiten bij de buurman

. na de aanstorting en kroon wordt er verder geploegd bij het veldje van de buurman met hoger nummer.De eerste 2 gangen bij de buurman worden niet in de beoordeling opgenomen.

 

8 Eindvoor

De eindvoor moet naar die zijde van het geploegde perceel worden gekeerd waar de aanstorting ligt.Slechts 1 trekker en/of ploegwielspoor toegestaan.

 

9 Algemeen

Platwalsen van voren of merkstrepen is niet toegestaan

Leegrijden is niet toegestaan tenzij 1 x voor het ploegen van de eindvoor (naar openingsvoor toegeploegd )

Geploegde sneden aanraken is verboden

Gebruik van GPS,laser of andere electronische toestanden is taboe.

Dubbellucht is NIET toegelaten.

Enkel de deelnemer mag zijn perceel opkuisen (stenen ,stro….)

De bewijslast van de ouderdom van trekker en/of ploeg ligt bij de deelnemer

Elke discussie of twist met mededeelnemers of juryleden kan bestraft worden (20 strafpunten)

10 Veiligheid

Passagiers worden niet toegelaten

 

11 Strafpunten

Platwalsen aanraken geploegde sneden : ----------------- 20 punten

Diepteafwijking : ----------------------------------------- 20 punten per cm

Laatste snede verkeerde richting ; ---------------------- 20 punten

Tijdsoverschrijding : ------------------------------------- 10 punten per minuut

Meer dan 1 trekker en/of ploegwielspoor bij de eindvoor 20 punten.

Veiligheidsovertredingen … disqualificatie

 

12 Puntentoekenning

Openingsvoor recht,gelijkmatig ,volledig afgesneden,proper .. 20 punten

Aanstorting,eenvormig,gelijkmatig ,vlakheid (11 of 12 voren) 20 punten

Zaadbed,groen en stoppels ondergeploegd, 20 punten

Geen oneffenheden vast ploegwerk 20 punten

Eenvormige voren,geen tweelingen,goede aftekening 20 punten

Eindvoor gelijkvormig en ondiep 20 punten

In- en uitzettten proper regelmatig 20 punten

Rechtheid strakheid 4 x beoordeeld (opening,aanstorting , eenvormige voren,eindvoor) 20 punten

Algemeen uitzicht 20 punten

-------------

Totaal 180 punten

Het is de jury toegestaan ,gelet op de ervaring van de deelnemers, bepaalde artikels of (straf)punten aan te passen.

Indien zo,moet dat wel voor de wedstrijd ,tijdens de briefing ,duidelijk gesteld worden.

 

Perceelafmetingen:

75 m lang, 14 m breed (maximaal 100 m en 16 m,minimaal 60 m en 12 m)

Steeds dwars over de spuitsporen ,niet op de wendakkers.

Wendakker 10 m voor gedragen,15 m voor getrokken ploegen

 

parrallel ploegen voor 2 scharen

 

Deze discipline is open voor 2 scharige wentelploegen zonder hydraulisch systeem met zowel oldtimer als classic tractoren.

Er wordt geploegd op een parrallel perceel...dus geen Geer !!

De opening bestaat uit een dubbele opening ,net zoals bij het rondgaand ploegen.

Na de aanstorting en de "kroon" die bestaat uit 8 voren wordt er verdergeploegd in de voor van de buurman om zo te eindigen langs de eigen opening.

De puntentoekenning is identiek met deze van het rondgaand ploegen.

Misschien wat onduidelijk...maar het is eenvoudiger dan het lijkt